get_avatar

بسم الله الرحمن الرحيم

Hamd;“Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve sözü doğru söyleyin. (Ahzâb 70)” ve “Hakkı batılla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin! (Bakara 42)” diye buyuran âlemlerin Rabbi Allah’a aittir.

Salât ve selam; “Ümmetimden bir grup Allah’ın emrini yerine getirmeye devam edecektir. Onları yalnız bırakanlar veya kendilerine muhalefet edenler, Allah’ın emri gelinceye kadar onlara bir zarar veremezler ve onlar insanlara karşı muzaffer olacaklardır. (Sahih-i Müslim)”diye buyuran Resulullah (sav)’in, O’nun ailesinin, ashabının ve kıyamet gününe kadar İslam’ı kendisine din ve dava edinen Müslümanların üzerine olsun…

Bundan sonra;

2010 yılından bu yana faaliyette olan ve Kafkasya Emirliği-Dağıstan Vilayeti mücahidlerinin resmi basın servisi olan VD sitemizin Mart 2016/Cemaziyelahir 1437’den itibaren Türkçe versiyonu da yayın hayatına başlamış bulunmaktadır.Sitemiz,Dağıstan başta olmak üzere Kafkasya bölgesi ve İslam Ümmeti’nden haberler sunmanın yanı sıra, Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat menhecine uygun olan Akidevî ve Cihadî materyalleri yaymak suretiyle Allah’ın dinine yardım etmek gayesindedir.

Gayret bizden, tevfik Allah(c.c.)’tandır.

Ya zafer ya şehadet!

Allah-u Akbar!

VD

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

*